Příklad osazení akrobatu 2,7 m / 120 ccm

Osazení modelu by mohlo s komponenty Futaba a LADAS model vypadat například takto:

zapojení 2,6ma

Popis instalace:

Základem instalace je modul Power Source A+B do kterého jsou zapojeny 2 baterie 2s LiIon (celá instalace je HV). Modul obsahuje dva elektronické vypínače, které jsou řízeny externím vypínačem, umístěným na přístupném místě modelu.

Modul má celkem 8 výstupů pro S.bus serva, které jsou odjištěna obnovitelnými pojistkami. Dále má tři silové S.bus výstupy pro připojení kabelů s HUB. Modul umožňuje připojit dva přijímače. Poměrně neobvyklý je způsob, jak modul pracuje se signály S.bus z obou přijímačů. Na rozdíl od podobných rozvodných desek modul Power Source A+B neobsahuje žádné elektronické přepínače signálu, řízené procesorem (ať už na základě dekódování informace o stavu F/S ze signálu S.bus, nebo na základě jiných principů). Modul Power Source podporuje zapojení serv tzv. „do kříže“, naznačené ve výše uvedeném obrázku. To má výhodu v tom, že se systém velmi zjednoduší a odpadnou choulostivé obvody, na kterých závisí život modelu a které nemohou být zálohovány. Při správném nastavení výchylek F/S je i při výpadku jednoho přijímače model řiditelný – pracuje polovina kormidel a druhá je nastavena do neutrální polohy. Pouze pro případ výpadku přijímače, jehož S.bus signál řídí také servo plynu, se nenastavuje F/S výchylka na volnoběh, ale na nepatrně vyšší otáčky motoru, aby model bylo možné dovést na přistání a před přistáním vypnout zapalování motoru.

Abychom mohli vždy bezpečně vypnout zapalování motoru, je nutné použít dva opticky oddělené elektronické spínače, zapojené paralelně – viz obrázek. V normálním stavu poskytuje zapojení 100% zálohu spínače zapalování. Při výpadku jednoho přijímače je pořád zajištěno napájení zapalování a teprve v případě výpadku obou přijímačů dojde k zastavení motoru. Pro usnadnění zapojení dvou spínačů zapalování doporučujeme použít rozbočku s protikusem konektoru baterie, buď v provedení se stabilizátorem na 5,7V (např. pro starší motory ZDZ), nebo v provedení bez stabilizátoru (např. pro motory 3W, MVVS).

V obou křídlech jsou instalovány HUB s kabelem 2 x 1 mm2 (pro napájení) + 1 x 0,5 mm2 (signál S.bus) a velkým S.bus konektorem, který se zapojuje přímo do modulu Power Source A+B. Konektor má zlacené kontakty a mechanickou pojistku. Je přizpůsoben častému rozpojování a proto slouží jako komfortní rozpojitelné místo mezi křídlem a trupem (kabel s konektorem se prostrčí otvorem v bočnici do trupu a jednoduše zapojí do Power Source A+B. Po slyšitelném cvaknutí je konektor mechanicky pojištěn proti rozpojení. Rozpojení je možné uchopením konektoru za boční mechanické pojistky, lehkým stisknutím a vysunutím. HUB je v křídle nalepen např. oboustrannou lepící páskou a do něj jsou zapojena všechna serva v křídle (max. 4 v jednom křídle). Případné délkové korekce přívodů k servům lze provést kvalitními servo prodlužkami. Po zastrčení konektorů serv nebo prodlužek do HUB je celý HUB zataven do smršťovací folie, čímž jsou také spolehlivě pojištěny konektory proti vysunutí.

Směrem k VOP je veden dlouhý kabel 2 x 1 mm2 (pro napájení) + 2 x 0,5 mm2 (signál S.bus A a signál S.bus B), na  jehož konci je HUB A+B. Rozpojitelné místo mezi trupem a polovinami VOP lze vytvořit krátkými kvalitními servoprodlužkami, jejichž konce se z trupu bočními otvory vystrčí k levé a pravé polovině VOP. Instalace HUB a zajištění konektorů se provede podobně, jako v křídle.

Za účelem eliminace podpětí/přepětí při rozjezdu/brždění mnoha výkonných serv je nutné instalovat stabilizační kondenzátory. U modelu kategorie 2,7 m /120 ccm  (ale i u speciálů, určených pro přesnou akrobacii IMAC třídy 3,1 m/200 ccm) postačí pro ovládání každé poloviny VOP jedno servo a pro ovládání každého křidélka 2 serva. Z tohoto důvodu zůstávají v každém HUB volné pozice, kam lze zapojit malý polymerový kondenzátor 1000μF. Stejný kondenzátor zapojíme i do volné pozice v Power Source A+B a do volné zásuvky každého z přijímačů. Celkově tedy doporučujeme použít 6 ks těchto kondenzátorů. Výše popsané zapojení dokáže účinně eliminovat nebezpečné krátké podpěťové a přepěťové špičky, vznikající při rozjezdech a zastavování mnoha výkonných serv, které by bez tohoto opatření mohly v krajním případě způsobit i restart kontrolérů přijímačů, poruchu řízení a havárii modelu!!!

Modul Power Source A+B má dostatečně dimenzované obvody napájení přijímačů a proto lze zařízení, nekompatibilní se signálem S.bus/S.bus2, zapojit v omezené míře rovnou do volných zásuvek PWM výstupů přijímačů. Lze tak zapojit např. řídicí kablík čerpadla kouření (napájecí kablík je pak vhodné zapojit do S.bus výstupu Power Source A+B), standardní PWM servo plynu, spínače zapalování, spínače osvětlení atp.

Pokud používáte kombinaci serv S.bus a S.bus2, musíte pro řízení serv použít výstupy přijímačů S.bus (serva S.bus nejsou kompatibilní s S.bus2, obráceně však ano). Telemetrické senzory pak můžete zapojit přímo do zásuvky S.bus2 přijímače, který je s vysílačem spárován jako Rx1. Pokud použijete pro svůj model námi doporučená serva, kdy všechna, až na servo plynu, jsou v provedení S.bus2, lze použít zapojení, kdy v jednom systému (A) využíváme protokol S.bus a v druhém (B) protokol S.bus2. Systém A, do kterého je dle výše uvedeného obrázku zapojeno i servo plynu S.bus, propojíme se zásuvkou S.bus přijímače, který je spárován s vysílačem jako Rx2. Systém B, pak propojíme se zásuvkou S.bus2 přijímače, který je spárován s vysílačem jako Rx1. V tom případě už v systému B nesmí být zapojena žádná zařízení S.bus a celý rozvod můžeme použít nejen pro připojení serv S.bus2, ale také připojení telemetrických senzorů. S výhodou tedy můžete telemetrický senzor rychlosti zapojit do HUB v křídle, aniž byste museli pro senzor tahat do křídla samostatný kabel!

Protože v případě zkratu v zařízeních, připojených rovnou do PWM zásuvek přijímačů může mít tato porucha i fatální následky, důsledně doporučujeme do + vodiče těchto zařízení zařadit naše obnovitelné pojistky. PWM serva, spínače atp. lze také zapojit do S.bus výstupů Power Source A+B prostřednictvím převodníku S.bus/PWM.

Pro modely třídy 2,7 m /120 ccm  (ale i u speciálů, určených pro přesnou akrobacii IMAC třídy 3,1 m/200 ccm) doporučujeme použití následujících serv:

Programování S.bus serv můžete provádět pomocí programovacího kabelu s naší propojkou:

  • Všechna S.bus/S.bus2 serva v modelu (vč. serv pro SOP) můžeme programovat po propojení S.bus sběrnice Power Source s programovacím zařízením  (CIU-3 nebo vysílačem Futaba) pomocí navzájem spojeného krátkého propojovacího kablíku a dlouhé servo prodlužky. Místem připojení je libovolný konektor z osmi konektorů na bočních stranách straně Power Source A+B.
  • Samotná serva v křídlech pak můžete programovat pomocí výše uvedených kablíků a naší propojky, do kterého zapojíte výstupní kabel z HUB (s konektorem trup/křídlo).

Přímo do zásuvky S.bus2 přijímače, který je spárován s vysílačem jako Rx1 můžete připojit telemetrické čidlo pro měření otáček motoru. Nejspíš k tomu budete potřebovat také delší servoprodlužku.

Pro snadné nabíjení tří baterií (dvě pro RX a jedna pro zapalování) Vám nabízíme nabíječ, který zvládne najednou nabít až 4 baterie. Určitě Vás bude zajímat, kolik Váš nový model váží a určitě přivítáte i elektronického pomocníka, který Vám umožní snadno zkontrolovat polohu těžiště a velikosti výchylek kormidel. Podívejte se na toto měřící zařízení!

 Poznámka: Všechny odkazy se otvírají v novém okně.