Servo FUTABA HPS A-700

Nové servo FUTABA HPS A-700 je svými parametry předurčeno do obřích akrobatických modelů. Díky senzorovému střídavému motoru má pohon serva velmi dobrou účinnost. Proto nás zajímalo, jak se servo reálně chová při zatížení.

V rámci testování jsme servo připevnili stolařskou svěrkou na stůl, servo vybavili prodlouženou kovovou pákou o délce ramene 60 mm a na konci páky přivázali provázek s plastovou lahví o objemu 5 litrů, plnou vody. Pomocí servotesteru v režimu přeběhů -100% / +100% jsme servo trápili po dobu 10-ti hodin. Tato zkouška byla inspirována videem na kanálu Youtube FUTABA RC.

Zaznamenali jsme odběr do 5,5A, ustálená teplota serva, naměřená na povrchu krabičky při teplotě okolí cca 21°C, byla cca 48°C. Převodovka, která u nového serva byla téměř bez vůle, zůstala naprosto beze změny.

Poté jsme servo namontovali do obřího akrobatického modelu (Krill Extra 330SC 41% s motorem ZDZ 195) v počtu 1 ks na směrovce. Jak taková instalace vypadá je vidět na prvním obrázku.

20190428_182858

Servo je zapojeno do Power Source A+B prostřednictvím telemetrického senzoru Futaba SBS-01S. Senzor umožňuje snímat výchylku, proud a teplotu serva. Na druhém obrázku je průběh kanálu 6 (směrovka), otáček motoru, výchylky serva, jeho proudového odběru a teploty v průběhu celé sestavy IMAC Intermediate.

inter_data_2

Po dokončení sestavy byl na plné rychlosti zalétnut půlpřemet v nožovém letu - detail záznamu vidíte na třetím obrázku.

nozak_data

Z měření vyplývá, že při největším možném zatížení servo bere cca 6,2A, jeho teplota se vyšplhá na 46°C. Servo se pak při menším zatížení poměrně rychle ochlazuje. Porovnáním křivek kanálu č. 6 a skutečné výchylky serva lze potvrdit, že servo (v rámci dané přesnosti měření) má vždy výchylku úměrnou výchylce kniplu. 
Výsledkem testování je rozhodnutí ponechat jedno servo na směrovce po celou soutěžní sezónu.