Co je to Futaba S.Bus?

S.Bus je jednoduchý impulsní protokol, který obsahuje informace o výchylkách a směrech výchylek 18-ti servokanálů (dvou z nich neproporcionálních).  Dále obsahuje i informaci o stavu přijímače (např. stav Fail Safe). Telegram S.Bus2 umožňuje navíc ještě přenos telemetrických údajů z telemetrických senzorů a zařízení S.Bus2.

Každé zařízení S.Bus/S.Bus2 má svou ID adresu ke které je přiděleno číslo kanálu či telemetrický slot.

Většina novějších přijímačů Futaba FASST/FASSTest má k dispozici výstup S.Bus i S.Bus2. Můžeme striktně oddělit rozvod pro serva a rozvod pro telemetrické senzory, nebo oba rozvody sloučit a využít pouze výstup S.Bus2. Serva Futaba, označená S.Bus2, mohou běžně pracovat i v rozvodu S.Bus.

Rozvody S.Bus mají podobně jako běžné servokabely tři vodiče (napájení +/- a signál). Díky tomu, že signál obsahuje všechny údaje pro všechna serva a telemetrické senzory, není nutné, aby ke každému servu a senzoru vedl od přijímače (případně rozvodné desky – power boxu) samostatný kablík, ale všechna tato zařízení lze zapojovat paralelně, pomocí jednoduchého rozvodu S.Bus, který se může větvit podobně, jako větve stromu.

Tím se kabeláž v modelu výrazně zjednodušuje (úspora pracnosti a hmotnosti), přináší to ale nová nebezpečí. Pokud dojde k přerušení S.Bus kabelu, přestávají pracovat všechna serva a senzory, které jsou v této větvi zapojeny. Rozvody S.Bus, realizované běžným servokabelem o průřezu např. 0,35 mm2 , nejsou schopny přenášet zatížení několika výkonných serv a dochází k velkým úbytkům napětí a nežádoucím tepelným jevům.  Komponenty S.Bus (kabely, HUB, konektory,…), které jsou v nabídce firmy Futaba nejsou většinou pro tak velká zatížení dimenzována, proto v našem E-shopu nabízíme komponenty Futaba společně s chytrými komponenty dalších firem tak, aby doporučené instalace plně vyhovovaly pro použití ve velkých modelech.

S protokolem S.Bus (S.Bus2) umí pracovat jen serva Futaba S.Bus (S.Bus2) a s určitým omezením serva FrSky. Nabízíme však i převodníky, které umožní zapojit do rozvodu S.Bus (S.Bus2) i běžná PWM serva jiných výrobců. To umožňuje do rozvodů S.Bus (S.Bus2) zapojovat také osvědčená a ekonomicky výhodná serva jiných výrobců a také například rekonstruovat klasické instalace již létaných modelů.

Všechna S.Bus (S.Bus2) serva Futaba mohou pracovat i jako běžná PWM serva, proto neznamená koupě serv Futaba  S.Bus (S.Bus2) žádné omezení pro využití i v rozvodech, které nevyužívají S.Bus. Navíc se ukazuje, že špičková serva Futaba jsou kvalitativně i cenově naprosto srovnatelná se špičkovými servy ostatních výrobců. Proto v naší nabídce naleznete také několik osvědčených typů serv Futaba S.Bus (S.Bus2).

K jednomu číslu kanálu může být v rozvodu S.Bus přiřazeno i několik serv s různými ID, proto i obří akrobatický model např. se 4-mi servy na každém křidélku může být naprogramován ve vysílači jako jednoduchý model s jedním servem na křidélku. Sladění středových poloh, maximálních výchylek a rychlosti všech serv lze provést jednoduše programováním serv buď pomocí USB programátoru CIU-3 (CIU-2) v počítači a nebo přímo pomocí vysílače Futaba.  To přináší mnohem menší nároky na složitost rozvodné desky (power boxu), kde není nutné, aby jednotlivé výstupy umožňovaly tzv. „Servo-Match function“.