Power Source A+B

Kód: 444
Značka: Ladas
2 434 Kč
Na dotaz

Jedná se o velmi kompaktní a jednoduchý napájecí systém, který umožní připojit dvě napájecí baterie a dva přijímače Futaba s výstupy S.bus/S.bus2.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Modul Power Source A+B je určen pro instalaci do modelů, které budou osazeny programovatelnými S.bus/S.bus2 servy FUTABA a budou řízeny RC soupravou FUTABA s přijímači, které disponují S.bus/S.bus2 výstupy. Jedná se vlastně o dvojitý S.bus HUB a redundantní napájecí systém se dvěma nezávislými bezpečnými elektronickými vypínači. Modul se stará pouze o to, co neumí základní komponenty v nabídce firmy FUTABA, a to sice o spolehlivé napájení všech komponent při použití mnoha výkonných serv. Společně s dalšími našimi výrobky řeší také problematiku jištění jednotlivých obvodů serv při přetížení a zkratech a problematiku podpětí a přepětí při rozjezdech a brždění mnoha výkonných serv.

Modul zajišťuje úplnou redundanci napájení. Místo přepínání výstupů ze dvou přijímačů však modul (který  společně s dalšími výrobky tvoří kompletní funkční stavebnici) podporuje vedení dvou S.bus signálů (systém A, systém B) k servům tzv. „do kříže“. Využívá se možnost nastavení F/S výchylek pro výstup přijímačů i možnost nastavení F/S výchylek v samotných S.bus servech. Každý model lze nouzově uřídit polovinou kormidel, pokud druhá polovina zůstane v neutrální poloze. Spolehlivé ovládání zapalování (nebo bezpečnostního ventilu v případě JET modelů) je zajištěno dvojicí opticky oddělených elektronických spínačů, zapojených paralelně.

FUTABA je lídrem bezpečnosti radiového řízení také díky tomu, že používá pro modelářská RC zařízení vlastní speciální integrované obvody, vyvinuté hlavně pro svoje průmyslové aplikace a jako jeden z mála výrobců nepoužívá pro důležité funkce RC zařízení univerzální procesory, ani masově vyráběné VF obvody, původně vyvinuté pro bezdrátové PC myši (vyvinuté ještě v době, než se pro tento účel začala používat technologie bluetooth). Z tohoto důvodu jsme po zralé úvaze náš modul Power Source A+B nevybavili procesorovým obvodem pro přepínání signálu ze dvou přijímačů (např. na základě vyhodnocení stavu přijímače ze signálu S.bus).

futaba_chip

Absence funkce přepínání přijímačů nelze v tomto případě chápat jako nedostatek, naopak je tak zachována vysoká spolehlivost celé instalace. Dvojitý rozvod S.bus v modelu je sice méně komfortní z pohledu nutnosti správného nastavení výchylek F/S, avšak je z hlediska bezpečnosti nejvýhodnější. Jaký smysl by mělo, kdybychom z hlediska řetězce spolehlivosti zařadili za dva vysoce spolehlivé paralelní bolky (přijímače FUTABA s obvody FUTABA) do série jeden blok obsahující univerzální mikrokontrolér PIC nebo AT,… ? Je potřeba mít na paměti, že většina výpadků přenosu Fasst/Fasstest při řízení nemá na svědomí ztráta signálu, ale poruchy, vyvolané špatně provedenou instalací v modelu. Dlouhodobý výpadek přenosu je velmi nepravděpodobný a tak nebezpečí, že budeme muset někdy přistávat jen s polovinou funkčních kormidel je pouze teoretické.  

Díky výše popsanému systému odpadají všechna nezálohovaná a komplikovaná zařízení, jejichž porucha by vedla k fatálnímu selhání celé instalace. Modul Power Source A+B prakticky neobsahuje nic, co by nebylo zálohované. Napájení je standardně ze dvou aku baterií. Na rozdíl od některých konkurenčních výrobků modul má dva nezávislé elektronické vypínače napájení. Všechny pasívní součástky jsou zdvojené a dva výkonové tranzistory jsou dimenzované (každý) na 49A trvalého proudu. Schottky diody, které slouží pro zálohování napětí ze dvou baterií, jsou použity rovněž ve dvojitém provedení. Každý výstup pro S,bus serva je odjištěn speciální obnovitelnou pojistkou, dimenzovanou i pro použití rychlých a výkonných serv. Jakákoliv porucha serva, spojená se zkratem, tedy nezpůsobí kolaps napájení a všechna ostatní zařízení tak mohou dále nerušeně pracovat. Zkrat nezpůsobí žádné tepelné projevy (požár modelu), ani rychlé vybíjení baterií. Všechny proudové cesty, vč. obvodů napájení přijímačů jsou bohatě proudově dimenzované. Deska plošných spojů má nadstandardní tloušťku mědi, všechny konektory a součástky s vývody jsou zapájeny do prokovených otvorů, ostatní součástky jsou v provedení  SMD. Jsou použity zlacené konektory japonské výroby a značkové součástky renomovaných výrobců. Při konstrukci byly respektovány všechny zásady pro dosažení co největší odolnosti proti účinkům vibrací. 

Rozpojitelná místa mezi trupem a demontovatelnými křídly modelu jsou tvořena přímo konektory, které jsou součástí výstupních kabelů z HUB v křídlech a jejich protikusy v Power Source A+B. Kabely od HUB se prostrčí otvorem v bočnici do trupu a jednoduše zapojí do Power Source A+B. Po slyšitelném cvaknutí je konektor mechanicky pojištěn proti vysunutí. Rozpojení je možné uchopením konektoru za boční mechanické pojistky, lehkým stisknutím a vysunutím. Podobné konektory jsou použity i pro baterie, což zjednodušuje nabíjení.

Technické parametry:

  • Napájení: 2 ks baterie 2S LiIon (jmenovité napětí 7,2V)
  • Maximální trvalý proud: 2 x 15A
  • Špičkový proudový impuls: 2 x 50A (10s)
  • Všechny S.bus výstupy pro serva jsou odolné proti zkratu a přepólování
  • hmotnost: 75 g
  • Rozměry krabičky: 77 x 72 x 21 mm
  • Výstupy pro serva: max. 8 S.bus serv přímo, dalších 12 S.bus serv prostřednictvím HUB
  • Silové S.bus výstupy pro HUB: 3

K modulu Power Source A+B je možné dokoupit následující příslušenství, se kterým tvoří úplný funkční celek:

Bližší informace naleznete v článcích:

Poznámky:

  • Firma ENEPO.eu s.r.o., vyrábějící modelářské zboží pod značkou LADAS model, je zapojena do kolektivního systému ASEKOL a cena výrobků zahrnuje náklady na jejich ekologickou likvidaci.
  • Pro systém S.bus rozvodů s napájecím modulem Power Source A+B bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.