Krátká úvaha nad bezpečností instalace v obřích modelech z pohledu stabilizace napětí

Už jste se možná setkali s výpadky řízení u modelů s mnoha rychlými a výkonnými servy. Je klidně možné, že za to nemohla ztráta signálu přijímače, ale výpadek přijímače - restart kontroléru z důvodu velkých podpěťových a přepěťových špiček v napájení. Výsledky studia mnoha podkladů na toto téma a praktických zkoušek s různými Low ESR kondenzátory lze shrnout do následujících bodů:

  • Čím blíže umístíme kondenzátor ke zdroji podpěťových a přepěťových špiček, tím lépe. Proto je obrovskou výhodou námi vyráběných rozvodů skutečnost, že kondenzátor lze jednoduše zapojit do HUB v křídle nebo v trupu u VOP.
  • Pro pohlcení velmi krátkých podpěťových a přepěťových špiček (řádově milisekundy) je nutné, aby použité kondenzátory měly co nejmenší ekvivalentní sériový odpor (ESR). Samozřejmě platí, že čím vyšší kapacitu kondenzátoru nasadíme, tím lépe, ale pokud tuto kapacitu nelze pro tyto rychlé děje efektivně využít z důvodu vysokého ESR a tím pomalého nabíjení/vybíjení, je to spíše na škodu - kapacita nebude využita a kondenzátor tak bude mít úplně zbytečně velké rozměry.
  • Pro oddělení přijímače se doporučuje vřadit do jeho napájení buď rezistor (řádově kolem 10Ω) nebo Schottky diodu s úbytkem cca 0,5V a paralelně s napájením přijímače zapojit stabilizační kondenzátor. Schottky dioda společně s kondenzátorem účinně omezuje podpěťové špičky, ale to je jen polovina problému. Při použití kondenzátoru s extrémně nízkým ESR se už samotný napájecí kablík přijímače s konektory chová podobně, jako rezistor. To potvrdily zkoušky, kdy jsem osciloskopem nenaměřil v zásadě odlišné průběhy napětí u všech těchto variant: rezistor-Schottky-přímé propojení.

Výše uvedené poznatky jsou plně využity při konstrukci našeho systému S.bus rozvodů pro obří modely s modulem Power Source A+B. Standardně doporučujeme použití šesti kusů našich kondenzátorů 1000μF – 3x zapojených do HUB, 1 x do PS A+B, 2 x do přijímačů. Kondenzátory jsou kompaktních rozměrů (ø10 x 13 mm) s velmi krátkým přívodem a kvalitním konektorem. Používáme polymerové kondenzátory Panasonic s hodnotou ESR pouhých 12mΩ. Drátové vývody kondenzátoru a kablík jsou mechanicky pojištěny proti vibracím. V případě, že jsou v některém HUB servy obsazeny všechny 4 pozice, doporučujeme do PS A+B zapojit náš kondenzátor 2 x 4700μF Low ESR (paralelní spojení dále snižuje celkový ESR).

Doporučené zapojení kondenzátorů naleznete v článcích:

20190428_182858