Proč S.bus?

Jednoduše proto, že existuje a má své nesporné výhody.  Do částí modelu vedeme vždy jen jeden dobře dimenzovaný kabel, který díky signálu S.bus slouží pro přenos informací o výchylkách všech serv a v případě S.bus2 také telemetrických údajů. Díky tomu lze velmi jednoduše řešit například rozpojitelná místa tam, kde potřebujeme pro transport oddělit křídla, ocasní plochy atp. Nemusíme pájet desítky vodičů k mnohapinovým konektorům. Plně postačí třípinový konektor s dobře dimenzovanými krimpovanými zlacenými kontakty a mechanickou pojistkou proti rozpojení. V námi nabízených kabelážích používáme pro instalaci rozpojitelných míst originální konektory japonské výroby, které dříve používala pro S.bus rozvody také firma Robbe ve spolupráci s Emcotec. Stejné konektory najdete také např. ve „vlajkové lodi“ EMCOTEC DPSI 2018. Náš S.bus napájecí modul Power Source A+B používá tyto konektory se zvýšenou tloušťkou zlacení na kontaktech nejen pro silové S.bus rozvody, ale také (v provedení se 2 piny) pro připojení napájecích baterií.

V našem E-shopu nabízíme komponenty, které jsou dimenzovány na napětí dvou článků LiXX. Z toho důvodu je možné zjednodušit systém napájení, kde pak není nutné používat různé regulátory napětí a instalace pak není choulostivá na zpětné vlivy provozu moderních serv s Brushless motory. Současně také nabízíme komplexní řešení eliminace napěťových a podpěťových špiček pomocí LowESR kondenzátorů, které se zapojují přímo k přijímačům, do volných konektorů na napájecím modulu a v HUBech. Zejména možnost zapojit kondenzátor přímo do HUBu (tedy do blízkosti serv – zdroji napěťových a podpěťových špiček v systému napájení) je unikátní a z hlediska technického téměř ideální.

Samozřejmě musíme mít neustále na paměti také následující nebezpečí:

  • Přerušení rozvodu S.Bus vede k odstavení z provozu všeho, co se nachází za tímto přerušením. Pokud dojde k přerušení kablíku např. mezi S.Bus výstupem přijímače a rozvodnou deskou (nebo HUB = místem rozvětvení rozvodů S.Bus), dojde k fatální poruše, kdy přestávají pracovat všechna serva v modelu a současně přestane být napájen i přijímač.
  • Při použití velkého počtu výkonných serv může snadno dojít k proudovému přetížení rozvodu S.Bus, proto dimenzování kabelů musí respektovat možnost souběhu proudových špiček od všech serv, zapojených do dané větve.

Z toho vyplývá, že S.Bus rozvody můžeme s úspěchem použít jen tehdy, pokud se nám podaří tyto nedostatky eliminovat. To je možné za předpokladu, že:

  • Použijeme dobře dimenzované kabely (1 mm2 nebo 0,5 mm2 ).
  • Použijeme kvalitní konektory s velkou proudovou zatižitelností a mechanickou pojistkou proti rozpojení. 
  • Veškeré krimpované a pájené spoje budou provedeny v profesionální kvalitě.
  • Použijeme vhodnou ochranu kabeláže proti mechanickému poškození.
  • Použijeme vhodnou rozvodnou desku (power management), která umožní redundantní napájení z několika napájecích baterií, případně také redundantní připojení dvou přijímačů.

Náš E-shop nabízí produkty osvědčených firem a vlastní výrobky, které vyhovují výše uvedeným podmínkám. Vždy se snažíme nabídnout co nejúplnější a vyzkoušená řešení, ideální pro daný druh a velikost modelu, přičemž dokážeme s výhodou kombinovat jednotlivé komponenty od různých výrobců.