Kabel pro programování zabudovaných S.bus serv v ocasních plochách, 1,2m

Kód: 167
Značka: Ladas
85 Kč
Skladem

Programovací kabel, který Vám umožní naprogramovat S.bus serva pro VOP (příp. další serva, připojená k S.bus větvi směrem k ocasním plochám) jednoduchým zapojením do S.bus konektoru pro Power Source. Délka 1200 mm pro komfortní práci (žádné klečení u modelu, vše dokážete z křesílka!).

Detailní informace

Detailní popis produktu

U většiny serv S.bus/S.bus2 servo Futaba lze naprogramovat buď pomocí vysílače Futaba a nebo pomocí USB programátoru a programu v PC následující parametry:

Název Popis
ID Zobrazí unikátní identifikátor serva, tento údaje lze pouze číst, nejde změnit
Channel Kanál, který servo přijímá. Tento parametr se musí před použitím serva vždy nastavit
Reverse Nastavení reverzu serva
Servo type Definuje způsob použití serva. Např. servo pro zatahovací podvozky můžete označit jako Retractable. V tomto případě bude rychlost nastavena na 30 sekund, dále bude servo v klidové poloze odebírat pouze minimální proud, šířka mrtvého pásma bude větší.
Soft start Umožňuje snížit proudový odběr serva a znamená pomalejší první pohyb při připojení napájecího napětí.
Stop mode Tato funkce nahrazuje funkce Fail-safe. Při výpadku signálu servo zůstane v předdefinované pozici. V případě „Hold“ módu zůstane v poslední platné pozici.
Smooter Tato funkce zjemňuje pohyb serva, servo má menší proudový odběr, pohyby kormidel jsou plynulejší.
Neutral offset Umožňuje nastavit offset v neutrálu – totožné jako funkce subtrim ve vysílačích.
Speed control Umožňuje omezit max. rychlost serva. Tato funkce je vhodná pro případy, kdy serva pracují paralelně – v tomto případě budou pracovat synchronně. Podmínkou je, že nastavená rychlost je menší než rychlost nejpomalejšího serva.
Dead band Definuje šířku tzv. mrtvého pásma, kdy servo nebude reagovat. Širší pásmo má význam v případě, kdy chcete snížit proudovou spotřebu serv - serva neustále korigují svoji polohu, což znamená vyšší proudové odběry.
Travel adj. Umožňuje nastavit koncové výchylky serva individuálně pro pravou a levou výchylku
Boost Nastavuje počáteční zrychlení serva. Čím je vyšší počáteční zrychlení, tím větší proud servo spotřebovává a tím jsou vyšší nároky na napájecí akumulátor.
Boost ON/OFF Hodnota OFF znamená, že servo má normální počáteční zrychlení. Hodnota ON znamená, že servo má maximální počáteční zrychlení.
Damper Umožňuje nastavit velikost tlumení serva
Stretcher Umožňuje nastavit velikost zádržného momentu serva
Buzzer Servo vydává ton v případě, že nedostává signál z vysílače nebo byl signál z vysílače přerušen. Tóne je generovaná vibracemi motoru a převodů.
OLP Over Load Protection – ochrana proti přetížení. Definují se 2 parametry:
  • OLP trq: omezení maximálního momentu, hodnota se nastavuje v %
  • TIME: Omezení maximální doby, po které je servo zablokováno

 

Díky možnosti individuálního nastavení zejména středové polohy, krajních poloh, rychlosti a reverzu můžeme programování serv využít pro tzv. Servo Matching - sladění drah serv, které pracují společně na jednom kormidle. Např. u serv spřažených tuhými táhly pro pohon směrovky a u serv na tuhých kompozitových kormidlech je perfektní sladění chodu serv naprostou nutností. Protože používáme S.bus/S.bus2, nemusíme utrácet peníze za drahé power boxy s funkcí Servo Matching, ale vše zvládneme jednoduše a spolehlivě s levnými moduly Power Source a servy S.bus/S.bus2.

Programovací kablík v délce 1,2 m jednoduše připojíte jedním koncem do konektoru pro Power Source na konci S.bus větve, vedoucí do ocasní části modelu. Druhým koncem pak do rozbočovacího "Y" kablíku, který jedním koncem zasuneme do programátoru CIU-3 (CIU-2) nebo do konektoru na zadní straně vysílače. Do zbývajícího konce "Y" kabelu připojíme RX baterku (postupujte dle návodu k vysílači).

Už před zahájením instalace serv do modelu je dobré si poznačit ID každého S.bus/S.bus2 zařízení (serv, telemetrických senzorů) a nakreslit si jejich umístění. Při programování zadáme ID příslušného serva a u něj můžeme měnit parametry. Výhodou je, že ostatní serva, které jsou rovněž připojena k programovacímu kablíku se také pohybují a tak sladit jejich pohyb nedá mnoho práce.